Låt apan göra adwords jobbet
Sökmotoroptimering
Google AdWords Byrå
Google Partner Göteborg

Lokal SEO / sökmotoroptimering

För den som driver ett företag eller annan verksamhet med lokal anknytning, snarare än på en landstäckande eller internationell basis, är det klokt att jobba med lokal seo på sin sajt (eller lokal sökmotoroptimering, som det också heter.)

Slutmålet för den som optimerar är självfallet att hamna så högt som möjligt på alla sökningar med lokal koppling och värde, för de produkter och tjänster som man tillhandahåller. Googles mål i sin tur är som vanligt att visa ett så relevant sökresultat som möjligt, och här kan man därför hjälpa både sig själv och sökmotorn på traven genom att göra det uppenbart för denna vart ens företag finns beläget ur ett rent geografiskt perspektiv. Detta tydliggörs bäst genom att vara noga med att inkludera information om företagets geografiska verksamhetsområde i delar av innehållet på din sajt. Här talar vi om sådant som som att få med det i titlar och brödtext, samt att se till så att kontaktuppgifter finns tillgängliga, men det är även väldigt viktigt att sätta upp Google My Business på rätt sätt.

Google My Business

Google My Business är ett smidigt gratisverktyg där man enkelt kan fylla i information om sitt företag till Google, något som dessutom påverkar utseendet för din sajts sökträffar i sökresultatet. Söker man exempelvis på “SEO Örnsköldsvik” kan man tydligt se hur vi på Brath (vi äger numera Teveo) tar upp mer plats än vad som annars brukar vara vanligt, rakt under vår sökträff, men också i det stora fältet ute till höger.

Inte helt i hamn med vår egen sajt

På precis samma sätt ämnar vi tids nog att förbättra utseendet på sökträffarna även för denna sajt, vilket då bör resultera i att Teveo.se kommer att ta upp en större del av de lokala sökresultatet än tidigare – till vår vinning och våra konkurrenters förtret. Ökad yta är likvärdigt med ökad synlighet, något som i sin tur självfallet också förbättrar chansen att uppmärksammas av den som Googlar. På grund av att både positioner och yta i sökresultatet är ett nollsummespel, minskar även konkurrenternas närvaro i serpen linjärt, vilket är ytterligare ett skäl till varför denna implementering bör genomföras i sin helhet.

Lokal SEO är kostnadseffektivt

Att satsa på lokal SEO betyder även att man på så vis riktar sina insatser dit de gör mest nytta och undviker onödig konkurrens som annars vore ett faktum. Därigenom får man bättre avkastning på den tid och de pengar man investerar i denna form av marknadsföring, något som bör vara av intresse för alla lokala företag. Det finns exempelvis ingen anledning att synas på det breda och kraftigt konkurrensutsatta sökordet “bilverkstad”, om det är så att du driver ett företag som enbart erbjuder denna tjänst lokalt i Göteborgsområdet. Då är istället “bilverkstad Göteborg” ett mycket bättre val att optimera mot, eftersom all denna trafik är relevant för ditt företag och inte enbart en liten del av de sökningar som görs för ett betydligt generellare sökord.

Vill du att vi kontaktar dig?

AdWords Podcast

Podcast

AdWordsKvarten

Lyssna på vår AdWords Podcast

AdWords Tips

En del av Brath

Teveo är sedan Augusti en del av Brath. Brath är specialister på digital marknadsföring.
Brath.se