Låt apan göra adwords jobbet
Sökmotoroptimering
Google AdWords Byrå
Google Partner Göteborg

Artiklar

Vad är SEO / Sökmotoroptimering?

Fler och fler människor har under de senaste åren fått nys om begreppen SEO och Sökmotoroptimering, begrepp som är synonymer för exakt samma sak.

SEO handlar om att optimera sin sajt (hemsida) så att den blir så attraktiv som möjligt i Googles ögon, varje gång sökmotorn letar i sitt massiva sökindex efter passande sajter att visa upp för den som Googlar.

Hur arbetar man med SEO?

Att arbeta med sökmotoroptimering innefattar allt från att se till så att en sajt har en bra struktur, med ett djupgående och relevant innehåll, till att säkerställa att inga tekniska fel existerar. Utöver allt detta återstår också det viktiga arbetet med att på ett eller annat sätt tillföra värdefulla länkar till sin sajt, då dessa förenklat kan förklaras som röster vars uppgift är att öka en sajts popularitet hos Google.

Kompetent SEO är lönsamt

Idag är SEO viktigt för samtliga företag med närvaro på nätet, samt alla andra som vill synas i så stor utsträckning som möjligt i detta medium. Av denna anledning så är det många företag som väljer att skaffa sig intern kompetens i ämnet och/eller att kontakta en SEO-byrå som vår, för att på så vis få hjälp med att maximera resultatet av sin sökmotoroptimering.

Tids nog har man helt enkelt kommit till insikt att detta är ett tåg man ej bör missa, då rätt SEO-satsning är en långsiktig men oftast lönsam investering, som mest troligt kommer att generera bra avkastning långt in i framtiden.

Lokal SEO / sökmotoroptimering

För den som driver ett företag eller annan verksamhet med lokal anknytning, snarare än på en landstäckande eller internationell basis, är det klokt att jobba med lokal seo på sin sajt (eller lokal sökmotoroptimering, som det också heter.)

Slutmålet för den som optimerar är självfallet att hamna så högt som möjligt på alla sökningar med lokal koppling och värde, för de produkter och tjänster som man tillhandahåller. Googles mål i sin tur är som vanligt att visa ett så relevant sökresultat som möjligt, och här kan man därför hjälpa både sig själv och sökmotorn på traven genom att göra det uppenbart för denna vart ens företag finns beläget ur ett rent geografiskt perspektiv. Detta tydliggörs bäst genom att vara noga med att inkludera information om företagets geografiska verksamhetsområde i delar av innehållet på din sajt. Här talar vi om sådant som som att få med det i titlar och brödtext, samt att se till så att kontaktuppgifter finns tillgängliga, men det är även väldigt viktigt att sätta upp Google My Business på rätt sätt.

Google My Business

Google My Business är ett smidigt gratisverktyg där man enkelt kan fylla i information om sitt företag till Google, något som dessutom påverkar utseendet för din sajts sökträffar i sökresultatet. Söker man exempelvis på “SEO Örnsköldsvik” kan man tydligt se hur vi på Brath (vi äger numera Teveo) tar upp mer plats än vad som annars brukar vara vanligt, rakt under vår sökträff, men också i det stora fältet ute till höger.

Inte helt i hamn med vår egen sajt

På precis samma sätt ämnar vi tids nog att förbättra utseendet på sökträffarna även för denna sajt, vilket då bör resultera i att Teveo.se kommer att ta upp en större del av de lokala sökresultatet än tidigare – till vår vinning och våra konkurrenters förtret. Ökad yta är likvärdigt med ökad synlighet, något som i sin tur självfallet också förbättrar chansen att uppmärksammas av den som Googlar. På grund av att både positioner och yta i sökresultatet är ett nollsummespel, minskar även konkurrenternas närvaro i serpen linjärt, vilket är ytterligare ett skäl till varför denna implementering bör genomföras i sin helhet.

Lokal SEO är kostnadseffektivt

Att satsa på lokal SEO betyder även att man på så vis riktar sina insatser dit de gör mest nytta och undviker onödig konkurrens som annars vore ett faktum. Därigenom får man bättre avkastning på den tid och de pengar man investerar i denna form av marknadsföring, något som bör vara av intresse för alla lokala företag. Det finns exempelvis ingen anledning att synas på det breda och kraftigt konkurrensutsatta sökordet “bilverkstad”, om det är så att du driver ett företag som enbart erbjuder denna tjänst lokalt i Göteborgsområdet. Då är istället “bilverkstad Göteborg” ett mycket bättre val att optimera mot, eftersom all denna trafik är relevant för ditt företag och inte enbart en liten del av de sökningar som görs för ett betydligt generellare sökord.

SEO-verktyg

För den som ämnar att syssla med någon form av sökmotoroptimering så finns det en hel del användbara SEO-verktyg som både hjälper till att underlätta och förbättra arbetet i hög grad. På denna sida har vi valt att samla några av våra egna favoritverktyg, som vi verkligen inte velat vara utan i det dagliga arbetet på företaget. De rekommenderade SEO-verktygen bör vara användbara för såväl nybörjare som den mer erfarna sökmotoroptimeraren och förhoppningsvis finner därför många av er läsare ett värde i dessa omnämnanden.

Analysverktyg

Grunden för bra sökmotoroptimering handlar alltid om att börja med att kartlägga vilka behov ett kommande projekt eller en redan existerande sajt har – ur ett rent SEO-mässigt perspektiv. Bra analysverktyg hjälper en med just detta och kan ge en information om allt från trasiga URL:er på en sajt, till värdefulla sökord som man hittills inte noterat, och mycket mer därtill.

 

Google Analytics – är ett statistiskt mätverktyg från Google som är helt gratis, där man bland annat kan få reda på hur många besökare som hittat till ens sajt och på vilket sätt. (https://analytics.google.com/)

 

Google Search Console – detta webbmasterverktyg från Google (som även det är gratis) ger dig tillgång till massvis med nyttig information. Vilka interna och externa länkar som pekar mot sajten, eventuella 404:or som bör pekas om till 301:or, om sajten hackats, samt annat av värde för din SEO-optimering. (https://www.google.com/webmasters/tools)

 

Sistrix – är SEO-verktyget som är lika omfattande som enkelt att använda. Här hittar man allt från en sajts positioner i sökresultaten och spridning av ankartexter, till sådant som inlänkar och sociala signaler. Du kan också ta reda på vilka sökord som dina konkurrenter valt att satsa på men som du själv missat – information som kan visa sig oerhört värdefull. En annan smidig funktion som finns integrerad är möjligheten till löpande och automatiserade onpage-analyser av din sajt, som därigenom ser till att inget väsentligt lämnas åt slumpen. (https://www.sistrix.com/)

 

Searchmetrics – precis som Sistrix är även Searchmetrics ett gediget och omfattande analysverktyg för sökmotoroptimering. Rent generellt så kan man säga att de båda fungerar på ett likvärdigt sätt, vilket betyder att det handlar mycket om tycke och smak när det kommer till vilket av verktygen som man i slutändan föredrar. (https://www.searchmetrics.com/)

 

Spindlingsverktyg

Med hjälp ett bra spindlingsverktyg kan man få en otroligt bra översikt över en sajts nuvarande struktur. Detta är praktiskt av ett flertal olika skäl, bland annat för att kontrollera vart man möjligtvis slarvat med sådant som huvudrubriker (H1:or) och meta descriptions, men innefattar i sin fullständiga omfattning betydligt mer än så.

 

Screaming Frog SEO Spider – är lite av ett legendariskt verktyg inom SEO-kretsar som dessutom finns i en helt ok gratisversion. Screaming Frog låter dig spindla av din sajt i paritet med Googles egna botar, något som gör att du enklare kan upptäcka eventuella felaktigheter på ett liknande vis, eller bara ge dig en bättre bild av sajtens struktur i största allmänhet. (https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/)

 

DeepCrawl – är ett annat spindlingsverktyg som är brillant för vilken sökmotoroptimerare som helst och känt inom branschen för sin extrema noggrannhet. Verktyget ger dig en djupgående lista på allt från olika former av brutna länkar, till icke indexerade sidor på din sajt och mer därtill. (https://www.deepcrawl.com/)

 

Länkverktyg

Inom sökmotoroptimeringens värld brukar man ofta tala om on page- och off page-optimering. Det sistnämnda handlar om att tillföra värdefulla länkar till din sajt, något som stärker dess auktoritet i Googles ögon. Tillvägagångssätten för att skaffa sig nya inlänkar skiljer sig åt, men hur man än väljer att göra detta är det alltid bra att kunna kontrollera dessa på något vis, samt sina nuvarande eller framtida konkurrenters. Här talar vi om allt från antal till styrka och relevans, där exempelvis Google Search Console kommer till korta när det gäller att ge en fullständig rapport på det exakta antalet inlänkar till din sajt. Tack och lov kan man dock skaffa sig mer information genom att använda sig av nedanstående länkverktyg, som alla är väl ansedda inom SEO-världen. En hel del sökmotoroptimerare använder sig till och med av fler än ett av dessa verktyg, då detta ger en ännu bättre bild av läget. Inget av verktygen tenderar nämligen hitta exakt alla inlänkar helt på egen hand och de har dessutom olika mätvärden som alla är intressanta på sitt vis.

 

Majestic – ger dig möjlighet att kontrollera större delen av en sajts inlänkar, dess ankartexter och relevans, samt trovärdighet. Allt vattnas ner till att verktyget i slutändan ger alla domäner ett TrustFlow- och CitationFlow-värde, där trusten påverkas positivt eller negativt av hur trovärdiga de totala antalet länkarna är som tillsammans bygger en sajts citationflow. (https://majestic.com/)

 

Ahrefs – har ett massivt index över länkar och är lite av en internationell favorit bland många stora SEO-profiler. Utöver detta så är det även riktigt enkelt att använda och ger tydlig och värdefull information utan att man behöver leta runt en massa eller vara en SEO-specialist för att tolka den. I Ahrefs talar man om URL Rating och Domain Rating som mått på hur stark en viss URL eller domän är, och man kan dessutom se hur bra en sajt rankar i förhållande till alla andra domäner som verktyget har vetskap om. (https://ahrefs.com/)

 

Moz Pro – genom att skaffa sig tillgång till Moz Pro så får man betydligt mer på köpet än enbart ett smidigt analysverktyg för länkar – även om också detta håller en hög klass. Under Moz flaggan ploppar det nämligen ständigt upp fler funktioner för den som gillar att verkligen förkovra sig i sitt SEO-arbete. Moz mätvärden för inlänkar mot specifika URL:er och domäner är Page Authority och Domain Authority och fungerar i mångt och mycket på samma sätt som Ahrefs URL Rating och Domain Rating. Den stora skillnaden är självfallet algoritmerna bakom mätvärdena, vilket av naturliga skäl har vissa olikheter. (https://moz.com/)

 

Arbetet med Teveo.se

Den här sajten har inte fått den uppmärksamhet den förtjänar de senaste åren. Om du följt bloggen till exempel märker du att det inte skrivits särskilt mycket de senaste 24 månaderna. Nu har vi börjat arbetet med att få ordning på sajten.

En av anledningarna att sajten inte fått den uppmärksamhet är att det varit baserad på plattformen Joomla, en tjänst som Teveo tidigare tillhandahöll men inte gjort på ungefär två år. Innebörden av det har varit att ingen riktigt kunnat hantera sajten på ett bra sätt. Nu är det ändrat, sajten är migrerad och ligger på en vettigare plattform, WordPress. Det innebär att det nu går att komma framåt.

En sajt som åldras förfaller ofta. Då saker tagits bort från sajten men inte på rätt sätt har det till exempel skapats 404-sidor där det borde finnas någon typ av riktigt svar till besökaren och sökmotorer. Att skapa, återställa eller redirecta innehåll som försvunnit är ett stort jobb. Detta särskilt på sajter som fått gå ner sig under en period. Bäst är förstås att hålla koll på sådant hela tiden men då det inte skett betyder det att vi behöver lägga tid på att fixa.

En annan sak som skadar efter tag är att ibland bryts länkar ut. Sajter man länkat till försvinner eller så byter innehåll plats. Att hitta innehåll igen, peka om eller ta bort länkarna är också ett stort jobb som tar tid om det görs perfekt. Därför kan det under en övergångsperiod finnas sidor som verkar som att de borde ha en länk någonstans men som inte har det. Vi går igenom dem en efter en och är tacksamma för alla tips, om du hittar en sida som verkar konstig, meddela oss gärna det.

Vi har alltså precis börjat det stora arbetet med att sökmotoroptimera den här sajten igen, i ett segment som vårt, där alla per definition kan SEO behöver det bli perfekt och tar därför en del tid. Hoppas ni har överseende med det.

Podcast

Avsnitt 1 / Vad är AdWords?

Partillebyrån Teveo säljs till konkurrent

Örnsköldsviksföretaget Brath köper den första september byrån Teveo i Partille. I och med det startas också Braths göteborgskontor. Vi blir en del av något som är mycket större nu, säger Andreas Eriksson, VD på Teveo.

När Brath den första september köper Teveo AB innebär det företaget i Partille blir en del av en klart större byrå. I och med det kan man komma åt de större kunderna.

  • Vi har varit en liten byrå, säger Andreas Eriksson, VD på Teveo, nu blir vi en del av en nästan sex gånger så stor organisation. Det betyder bl.a. att vi framöver slipper tacka nej till större kunder vilket vi tidigare tvingats göra vid några tillfällen.

Teveo har idag cirka 50 kunder i Göteborgsområdet och en väl fungerande verksamhet inom samma område som Brath. På många sätt har de båda byråerna varit direkta konkurrenter fram till köpet.

  • De båda byråerna passar bra ihop, säger Andreas, vi kommer kunna tillföra specialistkunskap som de inte har uppe i Örnsköldsvik, t.ex. Inom Facebook-annonsering. För vår del så får vi tillgång till deras stora muskler inom sökmarknadsföring.

Teveos båda grundare, Andreas Eriksson och Christian Persson kommer fortsätta aktivt i företaget och Andreas kommer att fortsätta som byråchef på Göteborgskontoret.

  • Jag skulle inte vilja lämna nu, säger han, nu börjar resan på allvar. Och så fick vi ju en del ägande.

Bråth AB – www.brath.se Teveo AB – www.teveo.se

Teveo blir Google Premier Partner

Vi på Teveo AB är från och med nu en del av Googles Premier Partner-nätverk. Steget upp från Google Partner kommer efter att vi uppvisat genomgående goda resultat i högbudgetskonton och visat stor samarbetsvilja med Google Sverige.

Tidigare i veckan fick vi alltså beskedet av Google Sverige att vi numer är medlemmar av deras exklusiva skara av Premier Partners, ett Googlenätverk reserverat för de bästa Adwordsbyråerna i Sverige. Det är en stor ära och ett kvitto på att vi gör ett strålande jobb för både våra kunder och Google själva.
Att bli Premier Partner innebär bland annat att vi har en dedikerad support med Google, kan vidareutbilda oss ytterligare ett steg för att ge ännu bättre service till våra kunder, och tillåter ett djupare strategiskt samarbete med Google inom digital marknadsföring – allt för att vidareutveckla vår förmåga att fortsätta producera högklassiga resultat.
Utnämningen till Premier Partner är ett ytterligare steg i Teveos och Google Sveriges redan existerande samarbete. Tidigare i år var vi som kanske bekant föreläsare i Googles och Almi Företagsrådgivnings digitala utbildningsinitiativ – Digitalakademin – ämnat för att utbilda svenskt näringsliv i att konkurrera bättre online med hjälp av digital marknadsföring.
Vi kommer att använda detta förtroende till att fortsätta gå i bräschen för digital marknadsföring via Adwords – vare sig det handlar om att alltjämt hålla oss uppdaterade inom det absolut senaste inom Adwords och PPC, eller att ge högklassig, exklusiv service till våra kunder.

Teveo till E-commerce Stockholm 11-12 maj

Imorgon arrangerar Teveos eminenta kund Easyfairs sin årliga E-commerce Stockholm-mässa, som utlovar två dagar helt dedikerade åt e-handel.
Easyfairs E-commerceär en av Skandinaviens största, och handlar som mässnamnet föreslår om e-handel. Inför årets mässa utlovar Easyfairs en fullsmockad upplevelse som kommer att handla om både nutidens och morgondagens trender inom ehandelsbranschen. Para ihop den premissen med föreläsningar, workshops, utställare, konferenser, nätverksevents, utbildningar och mycket, mycket mer, och du har ett vinnande koncept i år.
Självfallet kommer även vi på Teveo att medverka – förutom en monter där alla är välkomna att diskutera allt mellan himmel och jord och kasta bananer så kommer Robin Pettersson att närvara lite överallt på mässan.
Missa inte hans föreläsning klockan 12 imorgon om videoannonsering och dess möjligheter samt utveckling för ehandelsverksamheter – förutom det kommer Robin även synas i panelen på E-handelsskolan, en ”talkshow” arrangerad av DIBS.
Kända experter från bland annat PostNord, Conversionista, DIBS och så klart Teveo kommer att diskutera vad som krävs för att få igång och bibehålla en lönsam e-handel. Robin är förståeligt upprymd över att få vara en del av E-commerce-mässan i år:
– Det ska bli fantastiskt att i år vara lite mer i mötesplatsen än på som vi varit tidigare år. Ett steg i rätt riktning när det kommer till att utveckla ehandeln till sin sanna potential. Det ska bli grymt kul att få vara en del av detta fantastiska evenemang!
Förutom grymma föreläsningar och events så bjuder mässan på fantastiska utställare, bland annat Fyndiq, Tradera, Airbnb, Creuna och många fler. Missa inte!
Ses imorgon!

Teveo återigen till Magentodagen

Magentodagen 2016Nytt år betyder nya upplevelser, events och möjligheter. En sak som inte verkar ändras är att Magento-dagen, som anordnas av Webbhuset för femte året i rad, går av stapeln redan imorgon.

Som brukligt hamnar e-commerce under luppen och i år nalkas det diskussioner och presentationer gällande, bland annat: digital marknadsföring, konverteringsfokuserad design, kassaoptimering samt trender och nyheter inom e-handel.

Magento-dagen gästas i år av både nya och bekanta ansikten, däribland vår egen Robin Pettersson, trendspanande Patrik Müller från DIBS, e-handelsrutinerade
nomaden Jarno Vanhatapio från NA-KD, skarpsynta Kim Dahlroth från Conversionista, varma Krister Lindström från Jogg.se och användaroptimerande Anton Ijäs från Klarna. Som till synes är startfältet lika starkt som föregående år, vilket bådar gott om en inspirerande och actionpackad dag av lärande och diskussioner.

Precis som i fjol kommer Magentodagen att hållas på Posthotellet på Drottninggatan i Göteborg mellan 9:00-15:00 och moderator för eventet är Patrik Müller.

Vill ni läsa om vårt intryck av Magentodagen 2015 så har vi sammanfattat det i en tidigare artikel, som ni finner här

Vill ni veta mer om Magento-dagen från Webbhuset själva så finner ni det här

Hoppas att vi ses där!

Google väljer Teveo Digitalbyrå för 2016

Google väljer Teveo Digitalbyrå(Pressmeddelande den 23 november 2015)

Teveo AB inleder 2016 ett samarbete med Google, i samband med deras digitala satsning Digitalakademin, för att öka den digitala kunskapen bland små- och medelstora företagare.

Med start 19 januari 2016 kommer bland annat Robin Pettersson och Gustav Önneslöv från Teveo, en innovativ digitalbyrå från Partille, att föreläsa för Googles räkning på deras digitala utbildningsinitiativ kallat Digitalakademin, grundat i samarbete med Almi Företagsrådgivning för att öka den digitala konkurrenskraften från Sveriges näringsliv.

Teveo kommer över fyra tillfällen att undervisa Digitalakademins elever i hur man bland annat driver trafik till sin hemsida, skapar en närvaro online, får fler kunder och implementerar och utvecklar det man lärt sig under utbildningstillfällena.

Digitalakademin är en rikstäckande satsning vilket innebär att flera kompetenta och innovativa byråer runtom i Sverige strålar samman för att föreläsa och lära ut relevanta digitala verktyg och kunskaper för små- och medelstora företag.

Varje utbildningstillfälle är uppdelat i fyra delar och kommer att innefatta allt från handlingsbara råd till verktyg som kan hjälpa till eller rentav är obligatoriska för att nyttja onlinevärlden till fullo.

Det här har Robin Pettersson, delägare för Teveo, att säga om samarbetet:

”Det känns både roligt och spännande att Google vänder sig till oss i samband med den här satsningen! Under 2015 fick vi representera Sverige i en diskussion hos Google huruvida partnerprogrammet kunde utvecklas då de fått mycket kritik efter skiftet från det som tidigare kallades ”Google Engage Academy”.”

Han menar också att Googles beslut att välja Teveo som partner i utbildningssatsningen var ett förhållande som växt fram under en längre period:

 ”Jag misstänker att vårt bidrag till den diskussionen tillsammans med att vi föreläser på bland annat Handelsakademin, IHM Business School och Nowa Academy är det som i slutändan gjort att de valde oss för att representera Västsverige. Utöver det är vår kontaktperson och gode vän Maria på Google en riktig slitvarg vilket jag också tror har påverkat beslutet internt.”

Teveo och Google kommer även att officiellt bekräfta samarbetet under Di Gasell-galan 24 november, där de även kommer kunna att svara på frågor och funderingar gällande samarbetet eller Digitalakademin som satsning i sig.

För mer information, kontakta oss på 020-10 00 08 eller info@teveo.se.

Teveo kommer inledningsvis föreläsa fyra gånger mellan 1 februari 2016 till 23 mars 2016 på Lindholmen Conference Center i Göteborg. Varje föreläsning sker mellan 16:00-20:00.

För mer info om själva satsningen, läs mer här

Snabb info om Teveo AB i fråga mer info finner här

Teveo är en digital kommunikationsbyrå med säte strax utanför Göteborg. Vi arbetar med strategisk planläggning samt praktiskt utförande av aktiviteter genom hela det digitala flödet (Google, YouTube, Sociala medier). Detta då vi ser att den riktiga magin sker när man sammanför och nyttjar synergierna mellan samtliga kanaler. Vi föreläser idag på IHM Business School, Handelsakademin, Nowa Academy samt på majoriteten av Easy Fairs mässor runtomkring i landet med syftet att utbilda inköpare inom det nischade ämne vi älskar mest, AdWords.

Vill du att vi kontaktar dig?

AdWords Podcast

Podcast

AdWordsKvarten

Lyssna på vår AdWords Podcast

AdWords Tips

En del av Brath

Teveo är sedan Augusti en del av Brath. Brath är specialister på digital marknadsföring.
Brath.se